Upphandling av djurhem och djurtransport

Den 1 juni 2018 tar länsstyrelserna över polisens djuruppgifter kring omhändertagande av djur som far illa. Vi kommer då att vid behov behöva tillgång till uppstallning och transport av omhändertagna djur.

Under 2018 upphandlar Länsstyrelsen i Stockholm därför tjänster för djurhem och djurtransport för omhändertagna djur och veterinärtjänster som behöver utföras i samband med detta.

Upphandling för smådjur

​Den 28 maj 2018 annonserades upphandling för smådjur (hund, katt, kanin/gnagare, sällskapsfågel, reptil och fisk). Upphandlingen görs elektroniskt i systemet Visma TendSign. Svarstiden är 30 dagar från det att upphandlingen öppnar.

Är du intresserad av att lämna anbud på ett eller flera av dessa djurslag, gå till denna inloggningssidalänk till annan webbplats (skapa ett kostnadsfritt gästkonto).

För att kunna delta i upphandlingen behöver du ta hänsyn till följande:

  • Se till att grundkraven för djurhem uppfylls
    Grundkraven är att djurhemmet har tillstånd enligt djurskyddslagen för respektive djurslag och att aktuell lagstiftning följs. När Länsstyrelsen handlägger ärenden med djur som av ett eller annat skäl omhändertagits ska Länsstyrelsen sedan besluta vad som ska hända med djuret. Det kan handla om att djuret ska lämnas tillbaka till ägaren eller någon anhörig, att det ska säljas eller att det ska avlivas. Djurhemmet behöver då hjälpa till att utföra detta.
  • Se till att grundkraven för djurtransportörer uppfylls
    För att vara godkänd transportör krävs ett transportörstillstånd och ett besiktigat och godkänt fordon. Besiktningen utförs av Länsstyrelsen och transportörstillståndet utfärdas av Jordbruksverket.

Mer information om det digitala upphandlingsverktyget i Visma TendSignlänk till annan webbplats.

Kontakt