Forum för samhällsskydd och beredskap

Vapendetalj blå

Forumdagen vänder sig främst till personer på samordnande nivå inom SSR:s medlemsorganisationer. Inom kommunsektorn riktar vi oss särskilt till chefer, samordnare och strateger inom området säkerhet och kris, inklusive kriskommunikation.

Våra föredragshållare från SMHI tipsar om att det kan vara värdefullt att i förväg ta del av informationen som finns på det aktuella projektets webbplats.

Länk till webbplatsenlänk till annan webbplats

För att ge utrymme för Samverkan Stockholmsregionens (SSR) kunskapsseminarium (26 sept) kopplat till den förestående övningen Havsörn omfattar Forum denna gång bara en dag, den 25 september.

Program för ForumdagenPDF

Programmet för Forumdagen innehåller även information om SSR:s kunskapsseminarium den 26 september. Platsen är densamma som för Forumdagen.

Länk för anmälan till kunskapsseminarietlänk till annan webbplats

Vi ser fram emot en intensiv, kunskapsspäckad och trevlig dag tillsammans med er.

Välkomna!

Anmäl dig

Kontakt