Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag till skyddsväst för hund

Ansök om bidrag till skyddsväst för drivande och ställande jakthundar i Stockholms län. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga.

Vilka kan söka bidrag

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till skyddsväst för drivande och ställande jakthundar. Bidraget kan sökas av dig som jagar med jakthund i Stockholms län. Vid behov kan bidrag utbetalas för västar till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5000 kronor.

Villkor för inköp av skyddsväst

 • Bidrag lämnas till västar utrustade med vargskydd (så kallat ”vargstål”). För att en väst ska kunna anses skydda mot varg bör dess effekt i första hand vara inriktad på att avbryta eller fördröja ett eventuellt angrepp. Länsstyrelsen följer de rekommendationer som Viltskadecenter sätter upp. Viltskadecenter rekommenderar västar som finns hos tillverkarna Dogtech och Proof Design Sweden. Vargstålet kan flyttas mellan olika västar. Sökande som kan visa att de redan har vargstål kan även söka bidrag enbart för västen.
 • Intyg om jakträtt från markägare alternativt jaktledare ska bifogas ansökan.
 • Bidrag lämnas inte för extrautrustning som till exempel vildsvinsskydd eller GPS-ficka till västen.
 • Skyddsvästen ska vara inköpt under det senaste året.
 • Kvitto eller bevis på betald faktura för inköpt väst ska bifogas ansökan. Det räcker inte med en faktura eller orderbekräftelse.

När kan bidrag ges

Blankett för att söka bidrag till skyddsväst Pdf, 1.4 MB.

 • Ansökan lämnas till stockholm@lansstyrelsen.se.
 • Bidrag utbetalas för en hund per sökande och år.
 • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
 • Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett skriftligt intyg bifogas ansökan för att stärka att jakten sker i länet.

Lån av skyddsväst

Hos Länsstyrelsen i Stockholms län kan du som jagar med hund inom ett dokumenterat vargrevir i Stockholms län låna skyddsväst. Urvalet av låntagare sker löpande och sträcker sig till den 31 mars årligen med möjlighet till förlängning.

För närvarande är alla skyddsvästar utlånade.

Blankett för ansökan om utlåning av skyddsväst för hund Pdf, 338.3 kB.

 • Ansökan lämnas till stockholm@lansstyrelsen.se.
 • För jakthundar gäller att sökande ska ha jakträtt i Stockholms län.
 • Jaktmarken ska ligga inom ett av länsstyrelsen dokumenterat vargrevir i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering inlämnas till Länsstyrelsen via den länk till e-tjänst för återrapport som Länsstyrelsen skickar ut i samband med beslutet om bidrag eller lån.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00