Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion.

I Stockholms län kan bidrag lämnas med högst 5 kronor per löpmeter stängsel som du röjt under. Bidrag betalas ut i mån av medel. Länets Viltförvaltningsdelegation har beslutat att bidrag kan lämnas enligt rekommendationer från Viltskadecenter.

Länsstyrelsen kan göra stickprovskontroller av stängsel för att följa upp stängslens funktion och kontrollera att villkoren uppfylls.

Villkor för bidraget

Ansök om bidrag

Fyll i blanketten för att ansöka om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel.

Ansök om bidrag för förebyggande av viltskada, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.