Det finns cirka 450 vargar i Sverige enligt rovdjursinventeringen 2022/2023. Några av dessa bor i Sjundareviret i Stockholms län.

Det har funnits varg permanent i det aktuella området sedan 2014. År 2015 föddes de första valparna och Sjundareviret bildades. Sedan dess har det fötts sex kullar inom reviret.

Sjundareviret sträcker sig ungefär från E4:an mellan Södertälje och Vagnhärad och bort till sjön Klämmingen i väst. Utbredning av reviret varierar något mellan åren och baseras utifrån var man säkrat synobservationer, spillningar och spår i snö.

Karta som visar Sjundarevirets ungefärliga omfattning från Södertälje och Mariefred i norr till Vagnhärad i syd.

Karta över Sjundareviret.

Vargarna i Sjundareviret vintern 2022/2023

Länsstyrelsen inventerar varg under perioden 1 oktober – 31 mars varje år. Vid den senaste inventeringen (2022/2023) kunde en familjegrupp med föryngring konstateras. Det är den sjätte föryngringen i reviret sedan 2015. Med hjälp av DNA-analyser kunde sju valpar identifieras.

Eftersom Sjundareviret går in i Södermanlands län så samarbetar vi med Länsstyrelsen i Södermanland gällande inventeringen. Inventeringen sker framförallt genom spårning på snö, spillningsanalys och kameraövervakning. Målsättningen är att dokumentera vargparet i reviret, det vill säga den revirmarkerande honan och hanen. Det kan hända att även andra individer dokumenteras genom spillning, men Länsstyrelsen letar inte aktivt efter övriga individer i reviret i samband med inventeringen.