Skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Stockholms län. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

Beslutet omfattar fyra typer av jakt

  1. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling
  2. Skyddsjakt vid utsättningsplatser
  3. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk
  4. Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre

Totalt får 1 900 skarvar fällas.

Antal kvar att fälla: 1 900

Rapportering av skyddsjakt efter skarv

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror


Till exempel fastighet eller ö

Ringar ska sändas till Naturhistoriska Riksmuseet

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00