Skyddsjakt efter skarv 2019–2020

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Stockholms län. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

Beslutet omfattar fyra typer av jakt

 1. Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling
  • 200 skarvar får fällas
  • Antal kvar att fälla: 199
 2. Skyddsjakt vid utsättningsplatser
  • 300 skarvar får fällas
  • Antal kvar att fälla: 271
 3. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk
  • 200 skarvar får fällas
  • Antal kvar att fälla: 195
 4. Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre
  • 1200 skarvar får fällas
  • Antal kvar att fälla: 657

Rapportering av skyddsjakt på skarv

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror

Ange antalet med siffror


Till exempel fastighet eller ö


Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00