Skarv

Antalet skarv i Sverige och i Stockholms län ökade snabbt mellan 1994–2006. Sedan dess har utvecklingen planat ut. Förvaltningen av det svenska skarvbeståndet styrs i första hand av de ramar som EU:s lagstiftning sätter. I Sverige är det Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala förvaltningen av skarv.

Den snabba utvecklingen av skarvbeståndet har lett till att konflikter relaterade till skarv och skador orsakade av skarv har ökat. En nationell plan för förvaltning av skarv som Naturvårdsverket tagit fram gäller sedan 2014. Den är främst vägledande för länsstyrelserna i avvägningar mellan olika intressen i skarvfrågan.

Vad gör Länsstyrelsen gällande skarv

  • Upprättar regional förvaltningsplan
  • Hanterar skyddsjaktärenden på skarv
  • Inventerar skarvbeståndet i Stockholms skärgård och i de större sjöarna i länet

Framtagandet av en regional förvaltningsplan pågår

Skarvbeståndet i Stockholms län ligger sedan en tid tillbaka runt mellan 5–6 000 bon. Då skarven inte är en jaktbar art har Länsstyrelsen i Stockholm sett ett behov av att komplettera den nationella planen med en regional förvaltningsplan. Syftet med den är att ge stöd åt Länsstyrelsen men även att ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarv i länet.

Missiv och förslag till regional förvaltningsplan för skarv, remiss november 2019öppnas i nytt fönster

Lämna synpunkter på förslaget till regional förvaltningsplan för skarv senast 5 januari 2020

Den som vill ges härmed möjlighet att senast den 5 januari 2020 lämna synpunkter på förslaget till förvaltningsplan för skarv i Stockholms län.

Vi ser gärna att ni använder e-tjänst för yttrandelänk till annan webbplats. Ange diarienummer 218-1906-2019 i formuläret.

Synpunkter kan även skickas med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 218-1906-2019 i ämnesraden på mailet.

Kontakt
Den som har frågor om remissen kan vända sig till Länsstyrelsen via e-post stockholm@lansstyrelsen.se eller 010-223 10 00.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00