Licensjakt efter gråsäl

För att på allmänt vatten jaga gråsäl under licensjakten 2021 krävs ett personligt tillstånd. Du rapporterar fällda gråsälar till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt.

Hösten 2019 möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut var det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet. Av beslutet framgår även att Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för jakt på allmänt vatten.

Personligt tillstånd för licensjakt 2021

Under licensjakten 2021 krävs det att var och en som vill jaga gråsäl på allmänt vatten i Stockholms län ansöker om ett personligt tillstånd. Tillståndet kan ges för mer än ett år. Ansökningsavgiften är 1 660 kronor.

Har du ett gällande tillstånd att jaga gråsäl på allmänt vatten gäller det under den tid som framgår av beslutet.

Ansökan om jakt på allmänt vatten Pdf, 1.4 MB.

Observera att beslutet gäller jakt på allmänt vatten. Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Licensjakten pågår till och med den 31 december 2021.

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl Länk till annan webbplats.

Rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket

Den som fällt gråsäl under licensjakt behöver från och med den 14 juni 2021 endast rapportera det till Naturvårdsverket.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00