Licensjakt efter gråsäl

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd till jakt på allmänt vatten vid licensjakt efter gråsäl, i enlighet med Naturvårdsverkets beslut. Tillståndet gäller för personer folkbokförda i Stockholms län och är giltigt till och med den 31 januari 2021.

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt.

Hösten 2019 möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut är det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet. Av beslutet framgår även att Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för jakt på allmänt vatten.

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja jakt på allmänt vatten inom Stockholms län vid licensjakt på gråsäl, enligt Naturvårdsverkets beslut. Enskilda jägare som är folkbokförda i Stockholms län behöver därmed inte ansöka om tillstånd hos myndigheten.

Observera att beslutet gäller jakt på allmänt vatten. Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Tillståndet till jakt efter gråsäl på allmänt vatten gäller till och med den 31 januari 2021.

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter gråsällänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Stockholms beslut om tillstånd på jakt efter gråsäl på allmänt vattenPDF

Rapportera fälld gråsäl

Den som fällt gråsäl under licensjakt ska rapportera det till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Länk till Naturvårdsverkets rapportering ligger efter Länsstyrelsens formulär.

Rapportera fälld gråsäl till Länsstyrelsen Stockholm
Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in
Nedan fyller du i uppgifter om den fällda sälen
Observera att du bara kan rapporterar en fälld säl per formulär. Har du fällt flera sälar skickar du in ett formulär för varje fälld säl.
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslag


Sälen är * (obligatorisk)
Sälen är


Kön * (obligatorisk)
KönKontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00