Licensjakt efter gråsäl

För att på allmänt vatten jaga gråsäl under licensjakten 2022 krävs ett personligt tillstånd. Du rapporterar fällda gråsälar till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt.

Hösten 2019 möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut var det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet. Av beslutet framgår även att Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för jakt på allmänt vatten.

Personligt tillstånd för jakt på allmänt vatten

Det krävs personligt tillstånd för att bedriva jakt på allmänt vatten i Stockholms län. Tillståndet kan ges för mer än ett år. Ansökningsavgiften är 1 660 kronor.

Har du ett gällande tillstånd att jaga på allmänt vatten gäller det under den tid som framgår av beslutet.

Ansökan om jakt på allmänt vatten Pdf, 1.4 MB.

Observera att beslutet gäller jakt på allmänt vatten. Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Licensjakten får bedrivas under följande perioder:

  • 20 april till 20 maj 2022
  • 6 juni 2022 till och med den 15 januari 2023

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl Länk till annan webbplats.

Rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket

Den som fällt gråsäl under licensjakt behöver endast rapportera det till Naturvårdsverket.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ersättning för hanteringskostnader

Nu går det att söka ersättning för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits under licensjakten 2022. Du kan endast få ersättning för hantering av sälar som destruerats vid godkänd anläggning. Godkända anläggningar är sådana anläggningar som kan ta emot produkter som hör till ABP-kategori 3.

Ansökan om ersättning görs i två steg:

  1. Ansök om bidrag senast 1 september 2022.
  2. Ansök om utbetalning av bidrag senast 15 september 2022.

Ansökan om bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 Pdf, 272.7 kB.

Ansökan om utbetalning av bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 Pdf, 276.3 kB.

Fyll i ansökan och skicka till
stockholm@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Har du frågor angående ansökan om bidraget eller utbetalningen kontakta maria.malmlof@lansstyrelsen.se

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00