Licensjakt efter gråsäl

För att på allmänt vatten jaga gråsäl under licensjakten 2021 krävs ett personligt tillstånd.

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt.

Hösten 2019 möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut var det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet. Av beslutet framgår även att Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för jakt på allmänt vatten.

I en utvärdering av licensjakten efter visade det sig att bara fem personer rapporterat att de fällt gråsäl på allmänt vatten i Stockholms län.

Personligt tillstånd för licensjakt 2021

Under licensjakten 2021 krävs det att var och en som vill jaga gråsäl i Stockholms län måste ansöka om ett personligt tillstånd. Tillståndet kan ges för mer än ett år. Ansökningsavgiften är 1 660 kronor.

Har du ett gällande tillstånd att jaga gråsäl på allmänt vatten gäller det under den tid som framgår av beslutet.

Ansökan om jakt på allmänt vattenPDF

Observera att beslutet gäller jakt på allmänt vatten. Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Tillståndet till jakt efter gråsäl på allmänt vatten gäller till och med den 31 december 2021.

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsällänk till annan webbplats

Rapportera fälld gråsäl

Den som fällt gråsäl under licensjakt ska rapportera det till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Länk till Naturvårdsverkets rapportering ligger efter Länsstyrelsens formulär.

Rapportera fälld gråsäl till Länsstyrelsen Stockholm
Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in
Nedan fyller du i uppgifter om den fällda sälen
Observera att du bara kan rapporterar en fälld säl per formulär. Har du fällt flera sälar skickar du in ett formulär för varje fälld säl.
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslag


Sälen är * (obligatorisk)
Sälen är


Kön * (obligatorisk)
KönKontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00