Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Lagen förlängs till den 31 januari 2022

Riksdagen har beslutat att förlänga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den sista januari 2022. Detta för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras.

Ta del av beslutet på riksdagens webbplats:

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Föreskrifter upphörde att gälla den 29 september

Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphörde att gälla den 29 september 2021. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hantering av klagomål om trängsel

Om du som handläggare på en kommun får in klagomål om trängsel på serveringsställen kan du hänvisa till att

  • Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det inte längre är nödvändigt med miniminivå gällande avstånd på grund av det nuvarande epidemiologiska läget.
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter som reglerat trängsel upphörde att gälla den 29 september.

Uppstår det frågor kring kvarvarande lagstiftning eller förordning gällande tillsyn av trängsel på serveringsställen är du välkommen att höra av dig till oss på Länsstyrelsen i Stockholms län via

smittskydd.servering.stockholm@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm