Trehörningsskogen

Vy över sjön Trehörningen. Foto: Länsstyrelsen

Trehörningsskogens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Vandra in i gammelskog med höjder, stup, dalar, våtmarker och sjöar. Välkommen till ett spännande naturreservat. Trehörningsskogen ingår i ett större område som är klassat som riksintressant för friluftslivet.

VARNING

Flera områden i naturreservatet är just nu översvämmade. Det går inte att passera på Roslagsleden runt Trehörningssjön. Vattnet står mycket högt (högre än stövelhöjd!) och spängerna ligger under vatten. Likaså området öster om Mysslingen, norr om vändplanen, är översvämmat och Roslagsleden oframkomlig även här.

Mycket vatten i markerna plus bäverdämmen orsakar översvämningarna.

Kaffekorg, kikare och övernattning i vindskydd

Sjöar, våtmarker, lodytor, hällmarker, örtrik gammal granskog och små bäckdrag ryms i skogen. Bitvis kan det vara svårt att orientera sig. Det bästa är att följa de stigar som går genom området och fram till sjöarna Trehörningen och Oppsjön. Vid båda sjöarna finns rastplatser med vindskydd.

Vacker gammelskog fristad för hotade arter

I gammal skog som är opåverkad av modernt skogsbruk finns det ofta många och ovanliga växter och djur. Många av dessa arter är på väg att försvinna från våra vanliga brukade skogar.

Träd i olika åldrar och olika grader av nedbrytning skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald till skillnad från planterade skogar med en trädart i samma ålder som breder ut sig över stora områden.

Svampar och den tretåiga hackspetten

Bland mossor, svampar och lavar finns många arter som är beroende av tillgång till gamla eller döda träd. Den ovanliga vedsvampen ostticka är en art som funnit en fristad i Trehörningsskogen. Grön sköldmossa och liten punktlav som förekommer relativt rikligt i skogen är andra exempel. Här finns också tretåig hackspett, tjäder och järpe.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Trehörningsskogen naturreservat finner du också på Naturkartan Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Trehörningsskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. tälta mer än två dygn
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon
 10. rida annat än på anvisade stigar. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2000

Storlek: 179 hektar, varav land 166 hektar

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Österåker, Vallentuna

Markägare: Stiftelsen Danviks hospital och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Trehörningsskogen SE0110133

Hitta hit

Trehörningsskogen ligger norr om Åkersberga, strax norr om Domaruddens naturreservat och friluftsgård.

Med bil från Åkersberga följ skyltning till Domaruddens friluftsgård. Från Domaruddens friluftsgårds parkering, följ Roslagsleden etapp 4 norrut till fots, för att nå naturreservatet.

Närmaste busshållplats är Skeppdals vägskäl, ca 3 km promenad till reservatet.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss