Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storängstorpet

Storängstorpets naturreservat i Stockholms län.

Storängstorpets naturreservat är artrikt och innehåller flera olika naturtyper, där den gamla barrblandskogen dominerar.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Många skyddsvärda arter

Området består av såväl gammal barrblandskog på kalkrik mark, lundartad lövskog och sumpskog vilket innebär att det här finns livsmiljöer för många olika arter.

Skogarna innehåller ett stort antal så kallade rödlistade arter, vilket innebär att de är ovanliga och visar på höga naturvärden. Ofta är de beroende av miljöer som blir allt mer sällsynta i skogslandskapet. Framför allt finns här många olika arter av ovanliga marksvampar, till exempel raggtaggsvamp, brödtaggsvamp, ullticka, violgubbe med flera. De gynnas av den kalkhaltiga marken. Till det kommer också många arter av mossor och lavar, samt en fin flora knuten till de lundartade miljöerna.

Närhet till andra skyddade områden

Bara en dryg kilometer från Storängstorpet hittar du naturreservaten Igelsjön, Ströja och Broby. Närheten till andra skyddade områden stärker naturreservatens bevarandevärden eftersom skyddsvärda arter då lättare kan förflytta sig mellan närliggande områden av samma karaktär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Storängstorpets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 89 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Storängstorpets naturreservat ligger cirka 18 km norr om Norrtälje, strax norr om sjön Ströjan. Reservatet nås med bil eller buss. Den närmsta busshållplatsen ligger vid Broby, cirka 2 km öster om reservatets södra gräns.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss