Nackareservatet i Stockholm

Nackareservatet i Stockholm, Stockholms län.

Nackareservatet består av två delar där en del ligger i Stockholms kommun och den andra i Nacka kommun. Området är ett av det mest välbesökta friluftsområdet i Stockholm. Här finner du oändligt med möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Ovanliga skalbaggar

Sickla park är en liten del av reservatet och ligger norr om Sickla sluss/kanal. Här växer gamla ekar varav vissa är några hundra år gamla. Området har historiskt sett utgjorts av en betad och slåttad hage men idag används den mycket av närboende för lek, rekreation och motion. Inventeringar har här visat på bredbandad ekbarkbock vilken är starkt hotad enligt den svenska rödlistan och en av Sveriges mest sällsynta skalbaggar.

Historisk miljö vid Lilla Sickla

Vid Lilla Sickla finns en gammal gårdsmiljö med anor från 1600-talet eller tidigare. Bäcken vid gården möjliggjorde kvarnverksamhet. Man känner till att det fanns en kvarn här under 1500-talet. Lite senare, på 1700-talet, anlades ett mindre verk som hörde ihop med det då verksamma bomullstryckeriet på Stora Sickla gård. Idag finns det av gårdsmiljön kvar miljöer på gården som är från slutet av 1700-talet.

Åk tunnelbana, buss eller promenera

Från Hammarby Sjöstad kan man ta sig in i reservatet på parkvägar, via två ekodukter. Parkvägen utmed Sicklasjön leder in mot kulturmarkerna vid Lilla Sickla.

Från Björkhagen ned till Skarpnäck finns flera viktiga entréområden. Från Markuskyrkan som ligger nära Björkhagens tunnelbana kan du vandra genom björkskogen och vidare ut på Sörmlandsleden som sträcker sig söderut genom reservatet. Andra välanvända entréer är Hammarbybacken, Kärrtorps idrottsplats och tillfartsvägen mot Björkhagens golfklubb.

Vid Brotorp i södra delen av reservatet går man genom ett fint dalstråk med små bäckmiljöer omgivna av ekbackar och hassellundar. En liten bro över Ältaån leder vägen mot Nackas vida skogsområden. I söder ansluter Nackareservatet till Flatens naturreservat. Man kan promenera utmed Ältasjöns strand på spångar till Flatenområdet.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Nackareservatet finner du också på Naturkartan Nackareservatet Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Nackareservatets finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär eller svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar
 2. störa och skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur
 3. medföra hund som inte är kopplad. Föreskriften gäller ej inom på platsen markerat hundrastområde
 4. sätta upp skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang samt om känsliga markområden undviks
 5. rida annat än på anlagd väg, markerad ridstig eller ridplats
 6. framföra fordon om inte annat anges genom lokaltrafikföreskrift eller vägmärke. Detta innebär bland annat att du inte får cykla eller åka moped inom området om inte annat anges med vägmärke
 7. framföra motordriven farkost i Källtorpssjön, Dammtorpssjön, Söderbysjön, Ulvsjön samt Ältaån
 8. göra upp eld annat än på anvisad plats enligt skötselplanen
 9. ställa upp eller parkera husvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 99 hektar

Karaktär: barrskog, ängs-och betesmark, sjö och vattendrag

Kommun: Nacka kommun och Stockholms kommun

Markägare: Stockholms stad

Förvaltare: Stockholms stad

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Tunnelbana till Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen eller Skarpnäck. Buss från Slussen till Hellasgården. Buss från Gullmarsplan till hållplats Öringe. Med bil, Ältavägen genom Sickla.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss