Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mörtö-Bunsö

Mörtö-Bunsö

Mörtö-Bundsö naturreservat i Stockholms län.

Mörtö-Bunsös naturreservat omfattar norra delen av Mörtö-Bunsön och några småöar.

Reservatet består till största delen av hällmarkstallskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Mörtö-Bunsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn
  • förankra båt vid samma plats mer än två dygn.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 50 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, blandskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kontakt