Malmsjön

Guckusko i naturreservatet Malmsjön. Foto: Länsstyrelsen

Malmsjön naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Malmsjöns naturreservat består av en våtmark med sumpskogar och omgivande barrblandskog. På våren kan du se guckusko blomma här.

Marken i själva kärret utgörs av en kalkhaltig skalgrusbädd. Floran i området har ett rikt inslag av kalkgynnade arter, lundväxter och orkidéer bland annat växer den ovanliga orkidén guckusko här. I områdets rikkärr trivs många snäckor och insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Malmsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka eller gräva upp blommor och skada markvegetation
  • medvetet störa djurlivet
  • tälta
  • elda.

Läs de fullständiga föreskrifterna för Malmsjöns naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 11 hektar

karaktär: blandskog, sumpskog och våtmark

Kommun: Norrtälje och Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Malmsjön SE0110038

Hitta hit

Malmsjöns naturreservat ligger söder om Malmsjön, 5 kilometer nordost om Roslags-Kulla.

Närmaste busstation är Gregersboda, cirka 1 km från reservatets entré och parkering. För information och aktuell tidtabell se sl.se Länk till annan webbplats..


Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss