Lovö

Lovö naturreservat i Stockholms län.

Cykla, rida eller gå till fots? Följ stigarna som vindlar fram i Norrby skog och Ensta, eller gå Lovö runt på Fornstigen. Kanske ett bad vid stranden på Kärsön eller bara sitta ner och mysa med en gofika.

Bada från bryggan eller sandstranden eller ta en fika

Bara en mil från Stockholms innerstad finns Lovö naturreservat. Här finns allt. Bad från klippor, badplats med bryggor och strand, skog, vandringsled, stigar, cafe, strandbad, ridstigar...

Lovön och Kärsön är lättillgängligt genom bra bil- och bussförbindelser via broarna samt är även tillgängligt från sjösidan med båt. Övriga öar nås enbart från sjösidan.

Öarna visar fortfarande spår från järnåldern

Här har människor verkat sedan stenåldern och det finns fortfarande gårdar och ett levande jordbruk. Byarna ligger på samma platser som järnålderns bönder bebyggt redan för 1500 år sedan.

Budskap i sten

I området finns många värdefulla lämningar från förhistorisk och historisk tid. På en hällristning söder om Edeby finns inskriften: "Åfrid lät hugga hällen efter Svarthövde och efter Igulfast sina söner efter Åsgöt" Kanske var detta Edebys hamnplats och ristningarna avsedda att ses av dem som angjorde ön.

Slottet Drottningholm världsarv

Sedan 1991 är Drottningholm med på Unescos lista över världsarv med motiveringen - Slottet, teatern, Kina slott och parken - är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid.

Tillgänglighet

I Lovö naturreservat ingår även Kärsön, här finns flera leder som är tillgängliga med till exempel rullstol och barnvagn.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Lovö naturreservat finner du också på naturkartan. Den går även att ladda ner som en app.

Naturkartan Lovö Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lovö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berggrund, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
 4. medföra hund som inte är kopplad
 5. rida på markerade vandringsleder
 6. tälta eller campa mer än två dygn i följd
 7. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand. Föreskriften gäller inte vid bryggor och inom båthamnar
 8. varaktigt sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 3 228 hektar, varav 2 090 hektar land

Karaktär: odlingslandskap, kulturmiljö, ädellövskog

Kommun: Ekerö

Markägare: staten, Stockholm stift, Stockholm vatten AB samt Ekerö kyrkliga samfällighet. För delar av området råder kunglig dispositionsrätt

Förvaltare: Statens fastighetsverk

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Lovö Kärsö SE0110186

Hitta hit

Lovös naturreservat ligger på Lovön i Mälaren strax öster om Stockholm. Nås enkelt med kollektivtrafik från Brommaplan.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss