Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Korshamn

Korshamn

Korshamn naturreservat i Stockholms län.

Korshamn är ett litet reservat längst ut på Fågelbrolandet. Här kan du studera flera jättegrytor som bildades under senaste istiden.

Jättegrytor

Reservatet är bildat för att skydda de geologiskt intressanta jättegrytorna i området. I reservatet finns ett flertal jättegrytor varav den största mäter hela 6 meter i diameter. Runt denna och i strandkanten finns flera mindre jättegrytor. Även utanför reservatet finns ett flertal jättegrytor som bildades vid slutet av den senaste istiden, när inlandsisen smälte undan. Virvlar i smältvattnet satte sten och grus i rörelse med sådan kraft att djupa grytor svarvades ut i berggrunden.

Vegetationen i reservatet består av tall- och granskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Korshamns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
  • medvetet störa djurlivet
  • elda
  • sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1962

Storlek: 1,3 hektar

Karaktär: barrskog, geologisk formation, skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kontakt