Gräddö-Asken

Ramslök och vitsippor bland hasselsnår i Gräddö-Askens. Foto: Länsstyrelsen

Gräddö-Asken naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Gräddö-Askens naturreservat hittar du blåsippa, brudborste, idegran och ramslök. Vid skären i öster häckar sjöfågel.

Tidigare naturbetesplats

Naturreservatet utgörs av ett lövskogsområde med stor förekomst av buskar, framförallt hassel men även till exempel måbär. Lövskogen är varierande där asp, björk och al dominerar med inslag av ek, ask och enstaka sälg. Även äldre gran samt enstaka tallar finns i området. Området har historiskt sett nyttjats som naturbetesmark och bedöms ha lång kontinuitet som lövträdsbevuxen mark.

Ramslök och fågel

Vid inventeringar har arter som är typiska för bördiga marker hittats, till exempel blåsippa, brudborste, idegran och ramslök.

Reservatet omfattar även det grunda havsområdet mellan Gräddö-Asken och skären/öarna i öster. Vattenområdet och öarna används av fåglar för födosök och häckning.

Några anordningar för friluftslivet utöver informationsskyltar planeras inte.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gräddö-Askens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 11 hektar varav land 6 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Gräddö-Askens naturreservat ligger på nordöstra delen av Gräddö-Asken, en stor ö i Lidöfjärdens södra del 20 km väster om Norrtälje. Hit tar du dig enklast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss