Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gömsta äng

Gömsta ängs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Gömsta naturreservat ligger i en sluttning ner mot Albysjön och rymmer en öppen ängsmark, en alstrandsskog, bergbranter och en lund med rik flora, bland annat finns trolldruva, murgröna, ormbär och vätteros.

Bevara den rika floran

Kungsängslilja växer också i reservatet. Reservatets mellersta del har tidigare varit skidbacke. Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda den rika floran, bland annat i lunden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gömsta naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. göra någon som helst åverkan på träd, buskar, ris eller örter, blomplockning inbegripen. Denna bestämmelse gäller ej slalombacken
  2. fånga eller döda vilda djur, plocka ägg eller göra åverkan på fågelbon
  3. tälta
  4. göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1966

Storlek: 3,6 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, lövskog och ädellövskog

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kontakt