• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gisslingö

Gisslingös naturreservat i Stockholms län.

Gisslingö i Gisslingös naturreservat är den östligaste av de större öarna i Stockholms skärgård. Endast ett smalt sund skiljer ön från Korsö i söder och de båda öarna håller sakta men säkert på att växa samman.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Gård och obebyggd

Gisslingö är en 2,5 km lång ö, i huvudsak barrskogsbevuxen med inslag av både kärr och hällmarker. Rester av gamla odlingsmarker som delvis sköts än i dag finns på Gisslingös västra del. Förutom gårdsbebyggelse på västra Gisslingö är ön obebyggd.

Sjön Stormaren

Gisslingö naturreservat ligger på öns norra del och består både av skogsmark, våtmarker, samt större delen av sjön Stormaren.

Spår av hamling

Skogen utgörs främst av gammal barrskog med inslag av lövskog i de blötare delarna. I området väster om Stormaren, som i huvudsak utgörs av igenväxande naturbetesmarker, finns inslag av ask med spår av tidigare hamling, samt granar som tidigare stått mer öppet.             

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gisslingö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 122 hektar varav 96 hektar land

Karaktär: skärgård, blandskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stormaren-Lillträsket, Gisslingö SE0110228

Hitta hit

Gisslingös naturreservat ligger drygt 3 sjömil nordost om Kapellskär. Ön trafikeras av reguljär färjetrafik.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm