Garnudden

Garnuddens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Garnuddens naturreservat är ett kommunalt reservat vid sjön Uttran i Salems kommun. Här finns ett friluftsområde med bland annat stigar, motionsspår och badplats.   

Badplats, motionsspår, fiske och skridskor

Här finns kommunens badplats, Möllebadet, men också motionsspår och vackra promenader med utblickar mot Uttran. Vintertid är sjön bra för skridsko- och skidåkning. Fiskemöjligheter finns.  

Sjön Uttran

Naturen är typisk för Södertörns sprickdalsterräng. Hällmarker med kargare tallskogar omväxlar med dalgångar med gran- och lövskog. Uttran är en näringsrik sjö och stränderna består av vassar, klippor och strandskogar.

Gamla husgrunder

Trots att skogsbruk bedrivits i området så finns inslag av naturvärden, till exempel skogsområden med en del värdefull död ved och gamla träd. I nordväst finns husgrunder efter det gamla torpet Garnudden.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler som du måste följa.

Om Garnuddens naturreservat på Salems kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 84 hektar vara 66 hektar land

Karaktär: tätortsnära, blandskog och sjö

Kommun: Salem

Markägare: Salems kommun

Förvaltare: Salems kommun

Skyddsform: naturreservat