Exerman-Hersby

Exerman-Hersby naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Exerman-Hersbys naturreservat är ett kommunalt reservat. Reservatet är ett kuperat skogsområde med gammal skog av högt naturvärde.

Rödlistade arter

Reservatet utgörs av en mosaik av olika skogsmiljöer, vilket förklaras av områdets skiftande topografi. Det är det största kvarvarande skogsområdet i Tärnanområdet som fortfarande är relativt opåverkat av skogsbruk. Hällmarkstallskog och granskog av frisk ristyp upptar största delen av reservatet. I området har ett stort antal rödlistade arter påträffats.

Naturvård och vetenskap

Syftet med reservatet ska vara att bevara ett för naturvården och vetenskapen värdefullt urskogsliknande naturområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Områdets värde för friluftslivet ska också tas tillvara. Om konflikt uppstår mellan friluftsliv och naturvård så har naturvårdens intresse företräde.

Biologiskt rika skogsmiljöer

Ett annat syfte med naturreservatet är också att visa och informera allmänheten hur naturliga miljöer, strukturer och processer fungerar och ser ut i de variations- och biologiskt rika skogsmiljöerna inom Exerman-Hersby.             

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Exerman-Hersbys naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Beslut och skötselplan Länk till annan webbplats..

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2003

Storlek: 68 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Vallentuna kommun och Österåker kommun

Markägare: Östanå Fideikommiss AB

Förvaltare: Vallentuna kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Exerman-Hersby är beläget i Tärnanområdet. Området fortsätter med en mindre del in i Österåkers kommun.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss