Bullerö

Bullerö, foto Länsstyrelsen

Bullerö naturreservat i Stockholms län.

Välkommen till Bulleröskärgården som består av 900 öar, kobbar och skär. På huvudön, Bullerön leder stigar genom blommande ängar till vackra utsikter. Passa på att bada och kanske mysa med kaffekorg.

Bada, vandra och njut

Längst ut i havsbandet utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen med 900 öar och skär. Öns växtlighet påminner om fjällen med låga björkar, ljung och hjortron. 

På Bullerö finns rastbod, torrdass, museum i Bruno Liljefors jaktstuga, naturstig och kulturstig. På Rågskär, Braka Skogavik och Hamnskär är det möjligt att hyra stuga. Det finns badvikar, sandstränder och badklippor.

Örnar, klippor och betande djur

Området är rikt på fåglar. I luften ser man ofta havsörn, i vattnet stora flockar med sjöfågel.

Bullerö har både mellan- och ytterskärgårdsnatur med kuperade öar och klipphällar. Det finns mer än hundra olika fågelarter, bland annat svärta, tordmule och höksångare.

Stugor, vandrarhem, tältplats och mer

På Bullerön finns ett vandrarhem, tältplats och naturstig. Det finns stugor där du kan övernatta. En av dem är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Den som kommer med egen båt kan lägga till i någon av de fina naturhamnarna.

Båt till Bullerö utgår från Stavsnäs Vinterhamn. Stavsnäs båttaxi kör turbåtar till Bullerö men måste bokas i förväg.

Bruno Liljefors och Bullerölaget

Bruno Liljefors köpte Bullerön år 1908 och året därpå byggde han en jaktstuga där han och hans familj vistades på somrarna. Många andra konstnärer som till exempel Anders Zorn, Axel Sjöberg och Albert Engström kom till Bullerön på besök. De bildade det så kallade "Bullerölaget" som med sina målningar gjorde skärgårdsnaturen känd under början av 1900-talet. Idag finns en utställning som är öppen under sommarmånaderna i Bruno Liljefors jaktstuga.

Det finns också flera stigar att gå runt Bullerön. En kulturstig som beskriver Bullerös kulturhistoria leder från byn till jaktstugan. Från jaktstugan och tillbaka till byn leder en naturstig om öns naturförhållanden.

Ölivet förr

Bullerön var bebodd redan mot slutet av 1600-talet och runt 1830 livnärde sig som mest tolv personer på det ön och skärgården gav. På 1800-talet fanns fjorton små åkerlappar i dalgångarna där man odlade potatis och rotfrukter.

Boskapen fick sommartid hålla till godo med bete på kråkris och ljung på omgivande öar. Med salt fisk i tunnor seglade Bulleröborna in i Mälaren och kunde byta till sig brödsäd från Upplandsbönderna.

Naturen i Bulleröskärgården

Öarna i väster är skogsklädda, längre österut blir växtligheten allt kargare. Bullerön, vars namn betyder stenig ö, är arkipelagens största. Mycket blåst, hårda vintrar och regnfattiga somrar gör att vegetationen påminner en del om den i fjällen. Mellan kala hällar i sänkor med vitmossa växer hjortron, tuvull och sileshår.

De kala skären övergår i en skog av vindpinade björkar. I strandkanten blommar fackelblomster och strandveronika på sommaren. Fågellivet är intensivt - ejdern är vanligast men man träffar också på vigg, svärta, småskrake, grågås samt massor av måsar, trutar och tärnor.

På ytterskären rör sig strandskata och roskarl och har man tur kan man få höra orrtupparnas kuttrande spel från kala skär på våren.

Mer information på naturkartan.se eller app

Bullerö naturreservat finner du också på Naturkartan Bullerö Länk till annan webbplats.. Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Nyhetsbrev

Bullerö ingår i utredningsområdet inför bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark.

Prenumerera på nyhetsbrevet Nationalparksbildning i Nämdöskärgården

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Bullerö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. under tiden 1 februari-15 augusti beträda eller befara de land- och vattenområden (fågelskyddsområden) som framgår av karta, bilaga 2 i beslutet
 2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 4. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur). Således får ej under yrkesfiske tillfälligtvis påträffad säl dödas
 5. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats
 7. jaga
 8. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats. I byn på Bullerön får dock tältning endast ske på anvisad plats
 9. plocka nattviol eller andra orkidéer
 10. göra upp eld annat än på anvisade och iordningsställda eldplatser på Bullerön och Bodkobben
 11. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop, inom 100 meter från stranden
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva yrkesmässig trafik till reservatet
 13. starta eller landa med luftfartyg.

Föreskrift nummer 13 gäller inte för:

 • räddningstjänst eller sjuktransporter
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning
 • transport av i reservatet bofasta personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1967

Storlek: 4 437 hektar varav land 544 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer och kulturmiljö

Kommun:  Värmdö

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Bullerö-Bytta SE0110088

Hitta hit

Längst ut i havsbandet utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen. Båttrafik från Stavsnäs vinterhamn. Position: 59°12,01N 018°50,57E.

Stavsnäs båttaxi, Skärgårdstrafik Och Charter AB Länk till annan webbplats.

SL.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss