Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Få tips och hitta friluftslivsaktiviteter nära dig på webbplatsen:

Luften är fri Länk till annan webbplats.

Luften är fri - Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Som en del av Friluftslivets år arrangerar länsstyrelserna ”Landshövdingestafetten” på initiativ av Uppsala läns landshövding Göran Enander.

Se landshövding Göran Enanders friluftsutmaning

Syftet med landshövdingestafetten är att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna även synliggöra Sveriges samtliga 21 läns stora variation av fina natur- och kulturområden med möjlighet att utöva friluftsliv i året om, den stora bredden av friluftsaktiviteter med fokus på det hållbara, enkla och tätortsnära friluftslivet samt att friluftsliv kan utövas av alla.

– Det är med glädje jag välkomnar 2021, Friluftslivets år i Stockholms län, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg. Att vara ute i naturen ger både fysiska och psykiska positiva effekter på hälsan. Det leder även till samhällsbesparingar i form av minskad sjukvård. Friluftslivets år handlar om det vardagsnära och enkla friluftslivet, som stärker oss.

– Jag antar landshövdingen i Uppsala läns friluftsutmaning. Jag kommer under året att ta del av vår vackra natur, framför allt i Stockholms län, säger Sven-Erik Österberg.

Stafetten invigs under friluftslivets års invigningsvecka, den 16–24 januari och aktiviteterna genomförs sedan runt om i landet under hela året.

Följ stafetten i sociala medier över hela landet under #landshövdingestafetten.

 

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Besöksundersökning i naturreservat

Under sommaren 2021 genomför Länsstyrelsen tillsammans med ytterligare ett 15-tal förvaltare en besökarundersökning i cirka 80 naturområden runtom i Stockholms län. Syftet är att få mer kunskap och ökad förståelse om friluftslivsutövarnas upplevelser och efterfrågan vid besök i våra naturreservat, nationalparker och friluftsområden. Undersökningen genomförs mellan den 1 juli och 30 september. Besökarna kommer åt den genom att med hjälp av sin mobiltelefon skanna den QR-kod som finns uppsatt på anslagstavlor i naturområdena.

Har du svårt att nå undersökningen kan du skicka ett mejl till stockholm@lansstyrelsen.se.

Alby friluftsområde

Alby naturreservat

Angarnssjöängen

Apoteksskogen friluftsområde

Aspenstigen friluftsområde

Barnsjöns friluftsområde

Bergsön friluftsområde

Björnö naturreservat

Bornsjön naturreservat

Breviksbadet friluftsområde

Domarudden naturreservat

Eggeby fornpark

Ekholmen naturreservat

Eldgarnsö

Eriksö

Exerman-Hersby naturreservat

Fjärdlång naturreservat

Fjärilsstigen Stora Vika

Flaten naturreservat

Flemingsbergsskogen naturreservat

Fysingen

Grimsta naturreservat

Grundsjömossarna

Gullringskärret

Gärdet

Gömmaren naturreservat

Hacksta friluftsområde

Hansta naturreservat

Häverö prästäng

Igelbäcken naturreservat

Igelbäcken kulturreservat

Judarskogen naturreservat

Korpberget

Kyrksjölöten naturreservat

Käringboda naturreservat

Lida naturreservat

Lidö naturreservat

Lilla Harsjön friluftsområde

Långhundraleden

Långviksträsk

Lötsjön naturreservat

Lövhagens friluftsområde

Mälarskogen friluftsområde

Mörtsjöskogen - Hagby friluftsområde

Nackareservatet i Nacka

Nackareservatet i Stockholm

Norra Djurgården

Norra Törnskogen naturreservat

Näsudden naturreservat

Orlången naturreservat

Paradiset naturreservat

Riddersholm naturreservat

Rudan naturreservat

Runbyskogen friluftsområde

Råbäcksskogen friluftsområde

Rågsved naturreservat

Röllingby backar friluftsområde

Rönninge by - Skavlötens naturreservat

Rösaringsåsen

Sandaskogen friluftsområde

Sandemar

Smedbyskogen friluftsområde

Stolpaskogen friluftsområde

Stora Alsjön

Stora Envättern

Stora Träsket naturreservat

Storängsudd

Sundby

Svartkällsskogen naturreservat

Svinninge Karsvreta träsk

Sydvästra Fysingen friluftsområde

Sättra gård naturreservat

Södra Djurgården

Telegrafberget friluftsområde

Tornberget naturreservat

Trastsjöskogen friluftsområde

Tullgarn

Tyresta nationalpark

Täby prästgård

Vattgruvsmossen

Vinterskogen naturreservat

Vira Bruk Roslagsleden

Ådö-Lagnö

Ågesta friluftsområde

Ålstensskogen friluftsområde

Årstaskogen naturreservat

Åvinge naturreservat

Älvsjöskogen naturreservat

Ängsö nationalpark

Ören naturreservat

Östra Bröta naturreservat

Råd till dig som ska ut i naturen eller arrangerar friluftsaktiviteter under coronapandemin

Den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor, även när vi vistas ute i naturen. Vi har alla ett ansvar för att följa de nationella riktlinjer som finns för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Det är lika viktigt att visa omtanke mot vår natur.

 • Det är hälsosamt att vara ute i naturen och röra på sig utomhus. Du behöver ofta inte bege dig långt, det finns ofta mycket natur att upptäcka nära där du bor. Passa på att utforska nya områden där inte så många andra är! Utflyktstips finns till exempel på denna sida, på kommunernas webbplatser och hos Upplandsstiftelsen.
 • Mobilappen Naturkartan hjälper dig att hitta och läsa mer om friluftsområden, naturreservat och leder i länet. I Naturkartan finns det vägbeskrivningar och en gps-funktion som hjälper dig att hitta rätt. Du ser också var du kan parkera, grilla och gå på toaletten. Appen laddar du ner gratis via AppStore eller GooglePlay. Du kan också besöka Naturkartan på webben Länk till annan webbplats.
 • Parkera på anvisade platser. Är det fullt – åk till ett annat ställe!
 • Håll hunden kopplad. 1 mars till 20 augusti ska du alltid ha den kopplad. I många naturreservat ska hunden vara kopplad hela året.
 • När du ska fika, grilla eller rasta, gör det på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
 • Ta alltid med dig skräpet hem eller lägg det i en soptunna om det finns plats (är den full, lägg inte bredvid).
 • God handhygien är alltid viktigt. Ta med dig handsprit om du inte har möjlighet att tvätta händerna på annat sätt.
 • Stanna hemma om du är sjuk.

Att vara ute i naturen är hälsosamt för oss alla, särskilt i dessa tider. Det minskar stress och får oss att må bättre. Du som arrangör av friluftsaktiviteter fyller en viktig roll för att underlätta för människor att ta sig ut och uppleva vår fina natur. Men det finns några saker du bör tänka på.

Du som ska arrangera en friluftslivsaktivitet, tänk på att:

 • Alltid följa aktuella råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Göra en riskbedömning av arrangemanget. Mall för det och rekommendationer finns på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.
 • Vidta de åtgärder som behövs utifrån riskbedömningen för att ”corona-säkra” ditt arrangemang.
 • Informera i din inbjudan och till deltagarna vad som gäller.
 • Underlätta så mycket som möjligt för deltagarna att känna sig trygga och att göra rätt. På MSB:s webbplats Länk till annan webbplats. finns material såsom checklista, affischer och bordsryttare att skriva ut och använda fritt.

Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Information till arrangörer av evenemang, inklusive mall för riskbedömning på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Information till olika verksamheter, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteter Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Kontakt

Fredrik Olausson

Friluftsstrateg

Enheten för landskap och naturskydd