Storskär

Storskär naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Naturen i Storskärs naturreservat är typisk för mellanskärgården.

Det här är ett litet reservat som omfattar södra delen av ön Storskär, 4 kilometer norr om Möja.

Föreskrifter

För att skydda Storskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • ha okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • föra oljud så att det stör andra
  • tälta mer än ett dygn i följd
  • göra upp eld.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1968

Storlek: 8,9 hektar

Naturtyp: ö

Kommun: Österåker

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Storskär naturreservat

Syftet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område samt att bibehålla ett vackert och representativt avsnitt av skärgårdens natur.