Bromseby

Bromsebys naturreservat i Stockholms län.

De finns inte så många - här kan du uppleva en riktigt gammelskog. Om du lyssnar kan du också få höra tjäder och uggla. Var redo för en rejäl promenad där resan till målet kan vara höjdpunkten.

Ett dopp och Roslagsleden

Passa på att ta ett dopp eller övernatta i ett vindskydd längs Roslagsleden. Här kan du höra ugglans hoande och skogsduvornas lockrop.

Unik gammelskog i Bromseby

Gammelskog är skog som är äldre än 120−140 år. Skogen i Bromseby naturreservat har en hög ålder med träd som är mellan 100 och 175 år gamla.

Bromseby naturreservat ligger 10 kilometer norr om Åkersberga. Roslagsleden passerar strax norr om reservatet.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Bromseby naturreservat finner du också på Naturkartan Bromseby.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bromseby naturreservat. Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla.

  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar.

  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).

  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad.

  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats.

  6. göra upp öppen eld.

  7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförliga anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1946

Storlek: 18,5 hektar
varav land 18,5 hektar 

Naturtyp: Skogsmark

Kommun: Vallentuna

Ägare: Stiftelsen Danviks hospital

Förvaltare: Länsstyrelsen

Syftet med Bromseby naturreservat

Syftet är att bevara områdets naturskogsliknande vegetation. Reservatets värde för fågellivet ska uppmärksammas. Områdets betydelse för friluftslivet ska beaktas.