Nationalstadsparken

Kungliga Nationalstadsparken i Stockholms län. Karl den XI:s fiskarstuga från 1600-talet.

Kungliga nationalstadsparken i Stockholms län

Kungliga nationalstadsparken är huvudstadens gröna oas. Ett stenkast från Stockholms city kan du uppleva ett alldeles unikt historiskt landskap, sammanflätat av parker, vackra byggnader, skogar, öppna marker och stränder. Här kan du göra allt från att ströva i gammelskog och bada från badklippor till att besöka slott och museer.

Nationalstadsparken sträcker sig från Sörentorp och Ulriksdal i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. Den spänner över tre kommuner: Solna, Stockholm och Lidingö. Stockholmsregionens mest välbesökta rekreationsområde.

Kungliga nationalstadsparkens officiella webbsida www.nationalstadsparken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

En nationalstadspark ska vara ett unikt historiskt landskap i en urbaniserad, det vill säga stadsmässig, miljö. Den ska ha betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätorts ekologi och för människors rekreation. Det är samspelet mellan ekologiska, kulturhistoriska samt sociala och rekreativa värden som utgör grunden. En nationalstadspark ska också vara ett tätortsnära område som i huvudsak är oexploaterat.

Skyddet syftar till att i ett långsiktigt perspektiv hindra en fortlöpande exploatering och fragmentisering av det historiska landskapet. Lagen ger områdets samlade natur- och kulturvärden ett långsiktigt grundskydd. Därutöver behövs olika former av detaljreglering för skötsel och förvaltning men kommunernas planering, myndigheternas prövning och skötsel ska utgå från områdets status som nationalstadspark.

Kungliga nationalstadsparken - området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården - är landets första och hittills enda nationalstadspark.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1995
Storlek: 27 kvadratkilometer
Naturtyp: Parkens natur bildar en mosaik av öppna ängs- och hagmarker, granskogar, våtmarker, sjöar, kust och hav.
Djur och natur: Parken innehåller bland annat norra Europas största bestånd av grova ekar, den bredbandade ekbarkbocken och gröngöling.
Kommun:  Stockholm, Solna, Lidingö
Markägare: Staten äger huvuddelen av parken genom Statens fastighetsverk. Stockholms stad och Solna stad äger en del mark.
Förvaltare: Länsstyrelsen samordnar arbetet med parkens förvaltning och utveckling. Kungliga Djurgårdens förvaltning sköter runt 80 procent av marken.

Rubrik

Text