Vilt som resurs

Om publikationen

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
600-6013-2014
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

 Sörmland finns riklig tillgång till vilt. De stora stammarna av framför allt dov- och kronhjort finns idag främst i de södra delarna av länet. De orsakar lokalt omfattande skador i skogs- och lantbruk och är samtidigt en värdefull resurs som skulle kunna nyttjas i högre grad.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping