Vilt som resurs

Om publikationen

Löpnummer: 2015:10

Diarienummer: 600-6013-2014

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

 Sörmland finns riklig tillgång till vilt. De stora stammarna av framför allt dov- och kronhjort finns idag främst i de södra delarna av länet. De orsakar lokalt omfattande skador i skogs- och lantbruk och är samtidigt en värdefull resurs som skulle kunna nyttjas i högre grad.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping