Vildsvin i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2013:15
Diarienummer:
218-4359-2013
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport

Bakgrund Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län har med ledning av Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin tagit fram en regional målsättning för Södermanlands län. Planens syfte är att ge jägare, markägare och lantbrukare och deras organisationer vägledning för den framtida förvaltningen av vildsvin i Södermanlands län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping