Växtplankton i Södermanlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2019:9

Diarienummer: 502-2008-2017

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 174

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Södermanland har under 2017 undersökt växtplanktonsamhällena i 37 sjöar.

Av dessa sjöar ingår 14 i den regionala miljöövervakningen, och de övriga ingår i ett verifieringsprogram för växtplankton som underlag för statusklassning i vattenförvaltningen. Växtplanktonundersökningarna i sötvatten följer framförallt upp näringspåverkan, men även biologisk mångfald och surhet.

De miljömål som följs upp är: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning.

Kontakt