Växtplankton i Södermanlands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2019:8

Diarienummer: 502-1859-2016

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Södermanland har under 2016 undersökt växtplanktonsamhällena i 9 sjöar.

Växtplanktonundersökningarna i sötvatten följer framförallt upp näringspåverkan, men även biologisk mångfald och surhet.

De miljömål som följs upp är: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning.

Kontakt