Växtplankton i Södermanlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2019:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Södermanland har under 2015 undersökt växtplanktonsamhällena i 13 sjöar.

Växtplanktonundersökningarna i sötvatten följer framförallt upp näringspåverkan, men även biologisk mångfald och surhet.

De miljömål som följs upp är: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning.

Kontakt