Växtplankton i Södermanlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2019:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Södermanland har under 2014 undersökt växtplanktonsamhällena i 16 sjöar.

Växtplanktonundersökningarna i sötvatten följer framförallt upp näringspåverkan, men även biologisk mångfald och surhet.

De miljömål som följs upp är: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning.

Kontakt