Växtplankton i 57 sjöar i Västmanlands, Södermanlands och Stockholms län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2019:6

Diarienummer: 502-4231-2013

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 199

Publikationstyp: Rapport

Denna undersökning utförs på uppdrag av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland och Västmanland. Syftet är att främst att bedöma näringsstatusen med hjälp av växtplanktonanalys i 57 sjöar.

26 sjöar undersöktes på uppdrag av Södermanlands län. Växtplanktonundersökningarna i sötvatten följer framförallt upp näringspåverkan, men även biologisk mångfald och surhet.

De miljömål som följs upp är: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning.

Kontakt