Växtplankton i 57 sjöar i Västmanlands, Södermanlands och Stockholms län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2019:6
Diarienummer:
502-4231-2013
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
199
Publikationstyp:
Rapport

Denna undersökning utförs på uppdrag av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland och Västmanland. Syftet är att främst att bedöma näringsstatusen med hjälp av växtplanktonanalys i 57 sjöar.

26 sjöar undersöktes på uppdrag av Södermanlands län. Växtplanktonundersökningarna i sötvatten följer framförallt upp näringspåverkan, men även biologisk mångfald och surhet.

De miljömål som följs upp är: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning.

Kontakt