Vattenväxter i sjöar 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:7
Diarienummer:
502-3802-2012
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av vattenväxter i sjöar ingår i det regionala miljöövervakningsprogrammet som omfattar 17 sjöar.

2012 inventerades fem sjöar varav Likstammen och Näsnaren av Calluna AB, resultaten från de två sjöarna presenteras i denna rapport. Likstammen och Näsnaren är två av de finaste sjöarna i länet om man ser till vattenkvalitet och växtlighet. Men som rapporten visar finns även vikar som är påverkade av näringsämnen.

Syftet med undersökningen är att få underlag till tillståndsbedömning av miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ingen övergödning. Resultaten används även vid statusklassning av sjöarna. Medel för regional miljöövervakning tilldelas av Naturvårdsverket.

Kontakt