Undersökning av malmiljöer i Båven med ARIS och ROV 2017 – 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2020:5

Diarienummer: 511- 6179-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Under 2017 och 2018 har lekmiljöer undersökts i Båven för att få mer information om malens beteende och val av miljö för leken. Förhoppningen var att kunna dokumentera malar som leker.

Både akustisk kamera (ARIS), miniubåt (ROV) samt elfiskebåt och radiopejling av tidigare märkta malar har använts. Sedan tidigare finns en rapport med test av metoderna ARIS och elfiskebåt (Mal i Båven 2017 – Inventeringsstudier i lekområden, Länssyrelens rapport 2018:3).

I denna rapport presenteras nya erfarenheter från att använda miniubåt (ROV) och ARIS, tillsammans med andra erfarenheter och lärdomar. Bland annat beskrivning av den hittills så okända miljön under de mäktiga gungflyna.

Kontakt