Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2006:6

Diarienummer: 500-12581-2006

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

Materialförsörjningsplanering i Södermanland - en översikt över uttag idag, behov i framtiden och möjligheter att tillgodose dessa behov.

I rapporten görs uppskattningar av naturgrusbehovet för år 2010 och år 2025, med hänsyn till en ökad övergång till bergkross och andra ballastmaterial.


Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping