SWOT-analys inför landsbygdsprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 600-2487-2013

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 22

Publikationstyp: Annan

Regeringsuppdrag: Förutsättningar och behov för Södermanlands landsbygd med prioritering av de viktigaste insatserna för att stärka en positiv utveckling.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping