SWOT-analys inför landsbygdsprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
600-2487-2013
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Annan

Regeringsuppdrag: Förutsättningar och behov för Södermanlands landsbygd med prioritering av de viktigaste insatserna för att stärka en positiv utveckling.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping