Svärtaåprojektet 2010-2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:23
Diarienummer:
537-5844-2011
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Svärtaån är en av Södermanlands mindre åar och rinner ut i havet i Sjösafjärden strax öster om Nyköping.

Arbetet som har genomförts i nära samarbete med lantbrukarna har resulterat i en ökad förståelse från båda sidor för de svårigheter och möjligheter som ett intensivt, praktiskt miljöarbete innebär. Svärtaåprojektet har också inneburit att det skapats en plattform för fortsatt, förtroendefullt, gemensamt miljöarbete, för att även kommande generationer ska få uppleva och förvalta en skön lustgård.

Svärtaåprojektet som pågått under tre år har finansierats av medel från Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten.

Kontakt