Stormusslor i Södermanlands län och Kalmar län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2019:21

Diarienummer: 511-3922-2016

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att utveckla och utvärdera en kompletterande metodik för övervakning av stormusslor. Inventering med utslumpade provrutor (1 m2), där alla musslor inom rutan räknas och tas upp för artbestämning, skulle kunna vara en bättre och säkrare metodik för djupa och grumliga förhållanden samt för blandartsbestånd.

För att få underlag till en utvärdering av metodiken med utslumpade provrutor inventerades därför lokaler i Södermanlands län och en lokal i Kalmar län, med provruta sommaren 2016.

Resultatet från denna inventering presenteras i denna rapport.

 

Kontakt