Stormusslor i Södermanlands län 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2005:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
89
Publikationstyp:
Rapport
Stormusslor i Södermanlands län 2005. Inventering av potentiella lokaler för tjockskalig målarmussla och flat dammussla i Södermanlands län.

Denna rapport baseras på de inventeringar av stormusslor som genomförts av Marmar Nekoro och Helena Sundström under 2005. Val av lokaler har gjorts i samråd mellan länsstyrelsen och de naturhistoriska museerna utifrån bedömd lämplighet som potentiella mussellokaler.

Inventeringen har fokuserat på de rödlistade stormusslorna tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata). Syftet
har varit att kartlägga förekomst och utbredning av stormusselfaunan i Södermanlands län, samt bidra med
kunskaper inför kompletteringen av Natura 2000-nätverket länet.

Kontakt