Stormusselinventering i Södermanland 2019, med fokus på tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Kilaån, Vretaån, Ålbergaån, Bålsjöån samt Svärtaån

Om publikationen

Löpnummer: 2020:8

Diarienummer: 511-3114-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

Sommaren 2019 gjordes en inventering av stormusslor på 33 lokaler inom vattendragen Kilaån, med tillflödena Vretaån och Ålbergaån, samt Svärtaån, i Södermanlands län. Syftet var dels att följa upp musselförekomsten efter tidigare åtgärder i Svärtaån samt att få en helhetsbild av musselförekomsten längs hela Kilaåns sträckning, med fokus på tjockskalig målarmussla (Unio crassus).

Kontakt