Spillvärmepotential i Södermanland

Om publikationen

Löpnummer: 2018:13

Diarienummer: 426-4619-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400–0792

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Framsidesbild a vvärmeverk till dokumentet Spillvärmepotential


Sverige är ett av de länder som är bäst i världen på att tillvarata spillvärme, men det finns fortfarande en stor potential för ökat nyttjande av spillvärme. Tillvaratagandet av spillvärme för fjärrvärmeändamål skulle kunna fördubblas jämfört med dagsläget.

 

Kontakt