Sörmlandsbilder 2013 "RAJO"

Om publikationen

Löpnummer:
2010:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
9978-91-88044-31-0
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
97
Publikationstyp:
Rapport

Södermanlands befolkning ökar idag främst tack vare invandring. Invandringen till både Sverige och Södermanland har fått en ökad betydelse för befolkningsutvecklingen och tillväxten. Tillsammans med högre födelsetal utgör invandringen idag kärnan i befolkningsutvecklingen

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping