Sörmlandsbilder 14 "Mångfald, Mod, Marknad"

Om publikationen

Löpnummer: 2010:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1652-5329/987-91-88044-34-1

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 131

Publikationstyp: Rapport

De senaste årtiondenas snabba utveckling med globalisering, teknikutveckling och ekonomisk och politisk omstrukturering har skapat nya förutsättningar för människor runt om i världen. länder och regioner möter idag utmaningar som innebär nya möjligheter men även svårigheter att hantera.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping