Sörmlandsbilder 14 "Mångfald, Mod, Marknad"

Om publikationen

Löpnummer:
2010:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1652-5329/987-91-88044-34-1
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
131
Publikationstyp:
Rapport

De senaste årtiondenas snabba utveckling med globalisering, teknikutveckling och ekonomisk och politisk omstrukturering har skapat nya förutsättningar för människor runt om i världen. länder och regioner möter idag utmaningar som innebär nya möjligheter men även svårigheter att hantera.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping