Södermanlands väg mot digitalisering

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 29

Publikationstyp: Planeringsunderlag

publikation digitalisering

Digitala tjänster blir i allt högre grad en förutsättning för att individer, företag och offentliga organisationer ska kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med de nya möjligheter som digitaliseringen medför inom både privatliv och arbete, ökar också kraven på tillgången till en fungerande digital infrastruktur överallt i samhället.

I Sörmland vill vi att alla ska ha möjlighet att kunna ta del av tjänster, information och kommunikation på lika villkor. Därför har Länsstyrelsen och Regionförbundet Sörmland tillsammans med kommunerna arbetat fram en bredbandsvision och en handlingsplan för att öka digitaliseringen i regionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping