Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi 2018-2021

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Strategi
 Regional ANDT-strategi

Länsstyrelsen har tillsammans Landstinget, Polisen, kommuner och andra aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet. Strategin och åtgärdsprogram anger en riktning för arbetet med ANDT och samverkan inom området med giltighetstid 2018-2021.

Strategin ska bidra till ett långsiktigt, strukturerat och målinriktat regionalt och lokalt arbete med ANDT. Den ska forma en plattform för samlat agerande på länsnivå samt utgöra ett stöd för arbetet på lokal och regional nivå.

Samtliga kommuner i länet, Polismyndigheten, Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen har alla ställt sig bakom att arbeta i samverkan i den riktning som anges i strategin med tillhörande åtgärdsprogram.

Kontakt