Slutuppföljning av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Om publikationen

Löpnummer: 2021:4

Diarienummer: 501-7332-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö gäller 2015-2020.

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Södermanland och därmed nå miljökvalitetsmålen.

I denna rapport presenteras en uppföljning av åtgärderna.

Slutuppföljningen visar att 18 av totalt 26 åtgärder har genomförts eller pågår kontinuerligt. Fyra av åtgärderna har genomförts till hälften eller mer, tre har påbörjats och en av de beskrivna åtgärderna har inte alls påbörjats.

Kontakt