Slutrapport över länsstyrelsernas inventeringsprojekt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Rapporten belyser de erfarenheter och resultat som framkommit av 16 års inventeringsarbete av potentiellt förorenade områden i landet. Denna arbetsinsats har genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kontakt