Skydda och vårda våra viktiga vikar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 7

Publikationstyp: Broschyr/folder

Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde.

De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön.

I broschyren presenteras några förslag på hur vi kan vårda dessa grunda havsvikar.

Kontakt